Poniedziałkowe wzrosty na Bitcoinie – co dalej?

Poniedziałkowy poranek przywitał nas wzrostami na rynku kryptowalut. Bitcoin z poziomu 60-62 tys. przebił wreszcie poziom 63 tys. Czy te wzrosty się utrzymają? Czy to jednak pułapka wielorybów? Aby odpowiedzieć na to pytanie, sprawdźmy, czego spodziewa się rynek w tym tygodniu.

Wzrosty Bitcoina a nadchodzące wydarzenia

W tym tygodniu, od 1 do 7 lipca 2024 roku, na cenę Bitcoina może wpłynąć kilka istotnych wydarzeń. Będzie to środowe spotkanie Rezerwy Federalnej (FOMC) oraz opublikowanie danych ekonomicznych z USA.

Spotkanie Rezerwy Federalnej (FOMC):

 • 3 lipca 2024 roku odbędzie się spotkanie Federalnej Komisji Otwartego Rynku (FOMC). Decyzje dotyczące stóp procentowych mogą znacząco wpłynąć na rynki finansowe, w tym kryptowaluty. Ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą obniżyć cenę Bitcoina, podczas gdy obniżki mogą działać na jego korzyść.

Dane ekonomiczne z USA:

 • 5 lipca 2024 roku zostaną opublikowane dane dotyczące inflacji oraz raport z rynku pracy w USA. Dane te mogą wpłynąć na politykę monetarną Fed, co z kolei może mieć bezpośredni wpływ na rynek kryptowalut​.

Co może zahamować wzrosty Bitcoina?

Dużym problemem dla Bitcoina są problemy regulacyjne w niektórych krajach. Odbijają się one m.in. na takich giełdach jak Binance. Innym wyzwaniem jest napięta sytuacja geopolityczna. O ile kolejna wojna mogłaby napędzić wzrosty, to przedłużający się konflikt nie sprzyja inwestycjom.

Problemy regulacyjne Binance:

 • Binance nadal boryka się z problemami regulacyjnymi w różnych krajach, co może wprowadzać zmienność na rynku kryptowalut. Negatywne wiadomości dotyczące Binance mogą wpłynąć na spadek cen Bitcoina, podczas gdy pozytywne rozwiązania mogą podnieść jego wartość​.

Sytuacja geopolityczna:

 • Nagłe zmiany w globalnej sytuacji politycznej, takie jak konflikty, umowy handlowe lub napięcia polityczne, mogą wpływać na rynek kryptowalut, gdyż inwestorzy często traktują Bitcoina jako bezpieczną przystań w czasach niepewności​.
Zobacz też:  Manipulacja na rynku Bitcoina i długoterminowe perspektywy

Prognozy dla Bitcoina na ten tydzień

Oto dwa scenariusze dla Bitcoina na tydzień od 1 do 7 lipca 2024 roku, uwzględniające fakt, że Bitcoin od dłuższego czasu konsoliduje z trendem spadkowym:

Scenariusz 1: Optymistyczny

Założenia:

 • Pozytywne dane makroekonomiczne z USA (niższa inflacja, solidne dane z rynku pracy).
 • Brak negatywnych wiadomości regulacyjnych dotyczących Binance lub innych dużych giełd kryptowalut.
 • Kontynuacja pozytywnego odbioru ETF-ów Bitcoinowych przez inwestorów.

Przebieg:

 1. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych inflacyjnych i z rynku pracy pokazuje lepsze wyniki niż oczekiwano. Niższa inflacja może sugerować, że Fed zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, co wpłynie pozytywnie na ryzykowne aktywa, takie jak Bitcoin.
 2. Stabilizacja regulacyjna: Brak nowych negatywnych wiadomości dotyczących Binance. Stabilność regulacyjna sprzyja zaufaniu inwestorów.

Rezultat: Bitcoin może przerwać konsolidację i zacząć trend wzrostowy, przekraczając poziomy oporu technicznego, takie jak $64,000 i zmierzając w kierunku $71,000. Inwestorzy mogą interpretować te wydarzenia jako sygnał końca trendu spadkowego i początek nowej fazy wzrostu.

Scenariusz 2: Pesymistyczny

Założenia:

 • Negatywne dane makroekonomiczne z USA (wysoka inflacja, słabe dane z rynku pracy).
 • Negatywne wiadomości regulacyjne dotyczące Binance lub innych dużych giełd kryptowalut.

Przebieg:

 1. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych inflacyjnych i z rynku pracy pokazuje gorsze wyniki niż oczekiwano. Wzrost inflacji może sugerować, że Fed będzie musiał utrzymać obecne stopy procentowe, co negatywnie wpłynie na ryzykowne aktywa, takie jak Bitcoin.
 2. Problemy regulacyjne: Nowe negatywne wiadomości dotyczące Binance (np. kolejne działania prawne lub regulacyjne), wprowadziłoby niepewność na rynku kryptowalut.
 3. Negatywny odbiór ETF-ów: Inwestorzy instytucjonalni są sceptyczni wobec ETF-ów Bitcoinowych, co prowadzi do mniejszego niż oczekiwano napływu kapitału.

Rezultat: Bitcoin może kontynuować trend spadkowy, przełamując poziomy wsparcia technicznego, takie jak $57,000 i zmierzając w kierunku $50,000. Inwestorzy mogą uznać, że ryzyko dalszych spadków jest wysokie, co może prowadzić do zwiększonej sprzedaży i dalszego spadku cen.

Zobacz też:  Raport CPI z USA (11.05.2024) - co zawiera? Jak wpływa na kryptowaluty?

Uwaga: Informacje zawarte w tym wpisie nie mogą być traktowane jako porady inwestycyjne. Każda decyzja inwestycyjna powinna być podejmowana po dokładnej analizie własnej sytuacji finansowej oraz konsultacji z profesjonalnym doradcą finansowym.

About Szymon Piotrkowski

Entuzjasta kryptowalut - swoją wiedzę na temat rynku kryptowalut stara się przekazać w prosty sposób. Wierzy, że kryptowaluty są pieniądzem przyszłości i każdy z nas powinien posiadać Bitcoina.

View all posts by Szymon Piotrkowski →